22/12/2011

SMS prednjači u širenju laži…

Najviše laži se prenese putem SMS-a

Kažu da se laž može prepoznati u nečijim očima, ili bar prema gestikulacijama sagovornika. Ali, šta onda kada se komunikacija obavlja pomoću savremenih uređaja (mobilnih telefona, računara i sl), kada ne možete da vidite “uživo” vašeg sagovornika? Istraživanja kažu da je tada mogućnost da vas neko laže veća nego da vam to kaže “u lice”, jer ipak lakše je nekoga ne gledati u oči kada ga lažete… :)

Pomenuto istraživanje sprovedeno je među studentima British Columbia univerziteta, kojima su na raspolaganju bile 4 tehnike komunikacije: licem u lice, putem poruka, preko video veze i klasičnim telefonskim pozivom. U igri brokera i kupaca akcija, koja je organizovana za potrebe istraživanja, najdeblji kraj su izvukli oni kupci koji su putem tekstualnih poruka komunicirali sa svojim brokerima.

Rukovodilac projekta profesor Roland Senfeteli kaže da je sa dolaskom novih načina komunikacija, došlo do “anomalija” u komunikacijama. Takođe, sa smanjenjem “direktnosti” komunikacije raste mogućnost da osobe u njoj budu moralno labilnije. Međutim, znamiljivo je da su tekstualne poruke (SMS), koje se često smatraju “prvom zamenom” telefonskih razgovora zauzele prvo mesto u iskrivljavanju istine. To bi značilo da ako želite da saznate istinu, ili da barem budete što približniji njoj, treba da izbegavate komunikaciju SMS-ovima. Drugi problem jeste što poruke preko mobilnih telefona ostavljaju pisani trag, pa ako slažete ostavljate prostor da to neko iskoristi protiv vas :)

U svakom slučaju, najbolje je da ne lažete, pa vam ovi “saveti” neće ni trebati, ali s druge strane, možete ih se pridržavati ukoliko sumnjate da neko nije iskren sa vama. Ipak, jedan poziv je dovoljan da to i proverite, zar ne?