02/04/2013

Praćenje osobe pomoći mobilnog uređaja?

Opšte poznato da se ljudi vrlo jednostavno mogu identifikovati pomoću otisaka prstiju , i to toliko pouzdano da se isključuje svaka greška. Ali da li ste nekada razmišljali na ovaj način? Naučno je dokazano da 95% korisnika mobilnih telefona pomoću svojih mobilnih uređaja ostavljaju podatke o lokacijama koje mogu biti jedinstveniji od otisaka prstiju! Svedoci smo vremena kada nam mobilni telefoni, ali i tehnički uređaji uopšte, svakim danom u svakom pogledu sve više narušavaju privatnost. Prošle nedelje je objavljena studija „Unique in the crowd“ (slob. Prev. – unikatan u masi) : The privacy bounds of human mobility koja uključuje ispitivanje 1,5 miliona mobilnih korisnika u periodu od april 2006 – jun 2007 u jednoj zapadnoj zemlji. Praćenje osobe pomoći mobilnog uređaja?

Sve se zna :)

Sve se zna :)

S obzirom da mobilni uređaji „pinguju“ antene mobilne telefonije automatski (kako nosamo svoje uređaje sa sobom) istrazivači koji su radili na ovoj studiji su vrlo jednostavno izgradili bazu podataka! Praćenjem antena na koje se uređaj povezuje kada prima SMS poruku ili poziv, mogu se napraviti određeni individualni obrasci korisnika telefona. Ovde se zapravo ukazuje na „psihološku šemu“ svake individue korisnika mobilnog telefona. Upotrebom prostorno vremenske agregacije (inače, tehnika koju koristi policija), može se izgraditi izuzetno precizno predviđanje o mestu gde će se nalaziti korisnik mobilnog telefona u određeno doba dana. Ovo ne znači da su ljudi u „ispitivanom uzorku“ identifikovani, oni su naravno ostali anonimni ispitivačima, ali sa sudskim nalogom i za potrebe neke od državnih institucija, bi se određenom broju telefona vrlo lako pripisalo i ime. Kompanija Apple je, na primer, nedavno ažurirala svoju politiku privatnosti sa kojom je praktično sebi dala za pravo da lokacije korisnika Apple iPhone-ova podele sa „partnerima i ovlašćenim licenciranim organizacijama“. Kada se uz ove informacije doda da je prisluškivanje mobilnih uređaja postala praksa (naravno za osobe kojima je ova tehnologija dostupna) možda bi trebali ozbiljnije razmisliti o celoj temi :)

Prema dostupnim informacijama i saznanjima o napretku tehnologije, relativno je "jednostavno" odrediti lokaciju osobe!

Prema dostupnim informacijama i saznanjima o napretku tehnologije, relativno je “jednostavno” odrediti lokaciju osobe!

Ono čega takođe trebamo biti svesni, je da je ovo istraživanje rađeno dosta pre nego što su nam smartphone uređaji postali deo našeg svakodnevnog „arsenala“. Isto tako, ova studija je urađena prije vremena App Store-ova i aplikacija koje su zahtevale Vašu lokaciju. Aplikacije poput Facebook-a ili Twitter-a (navodimo ih primera radi) koriste Geo Tagging. Ovi podatci ne samo da ne samo da Vam omogućavaju upotrebu pojedinih funkcija ovih aplikacija, već pomaže i oglašivačima da fokusiraju određene kampanje na određenom području. Ove akcije su za sada benigne, ali uvek postoji rizik od zloupotrebe ovakvih informacija o određenom korisniku. Ukoliko je ova studija tačna (a verujemo da jeste) uskoro bi se se podatci o lokaciji korisnika mogli upotrebiti na sudu za onaj „ahaa momenat“ u sudnici. Smatramo da je važno napomenuti da ovaj „papir“ nisu izradila dva dokona tinejdžera, već je ovaj projekat razvijen od strane MIT-a i Belgijskog Louvain univerziteta.