TAG: Samsung Galaxy S Duos

S obzirom na sada već maksimalnu komercijalizaciju i veliku pristupačnost mobilnih telefona, danas mnogi korisnici mobilnih telefona imaju potrebu za istovremenu upotrebu 2 SIM kartice i dva broja. Da li je to privatni + poslovni broj ili neka druga “kombinacija”, upotreba 2 broja nije modni trend već sve češća potreba.