TAG: Phoneblocks Motorola

Pre nekih mesec dana pisali smo o projektu pod nazivom Phoneblocks. Kako se radilo o jednoj potpuno novoj viziji pametnih telefona vremena koje tek dolazi, pretpostavljalo se da veliki proizvođači neće biti zainteresovani za realizaciju ovog, na neki način revolucionarnog, projekta.