TAG: Nokia HumanForm

Taman kada pomislimo da je razvoj mobilnih telefona dostigao vrhunac i da su sve ideje ( ili većina)  iscrpljene, Finska kompanija Nokia nam baca  novo svetlo na mobilne telefone. Nokia HumaForm Nova Nokia će prestavljati vizionarsko rešenje u kojem se zadržavaju prednosti touchscreena i glasovnog telefoniranja.Tehnologija postaje  sve nevidljivija  dozvoljavajući intuiciji da preuzme kontrolu.