TAG: Facebook Poke aplikacija za iOS

Facebook Poke Hteli mi to da priznamo ili ne, tek svako od nas je barem jednom poželeo da prepiska, ili neki njen deo, koji smo imali sa nekim prijateljom ili poznanikom nestane, odnosno da se naš sagovornik posle nekog izvesnog vremena ne može vratiti na nju i iskoristiti je na način na koji mi ne želimo.