SERVIS

Sigurno ste sebi postavili pitanje:

"Kako da kupim aparat putem interneta kada ne znam gde se nalazi servis u mom gradu?"

MobilniShop učinio je sve kako bi svojim kupcima omogućio što jednostavnije servisiranje telefona tako što je potpisao ugovore sa najboljim kurirskim službama i servisnim centrima u Srbiji koji se nalaze na sledećim lokacijama.

CALL CENTER
063.889.0000 / 064.554.0000

Kupci iz ostalih gradova i sela iz Srbije ne moraju da brinu jer će se i njihovi aparati servisirati putem centralizovanog servisa koji se nalazi u Beogradu po sledećem principu:

Ukoliko aparat ne funkcioniše po propisanim standardima proizvođača, putem brze pošte šalje se u beogradski servis na adresu:

Vudu Sevis, Balkanska br. 35-39. I sprat (011/361-6802)

Uz apart je obavezno priložiti napismeno opis kvara uređaja.

U roku od 5-30 radnih dana (u zavisnosti od kvara) aparat će vam biti vraćen nazad na adresu koju Vi želite. Trošak transporta prilikom prijema pošiljke snosi Mobilni Shop a prilikom slanja aparata nazad iz servisa trošak transporta snosi kupac.

U svakom momentu ćete biti u mogućnosti da pozovete naš CALL CENTAR: 063.889.0000, kako bi dobili informacije koje su Vam potrebne.

Garantni Uslovi

Mobilni Shop garantuje da će proizvod (software i hardware) u garantnom roku pravilno funkcionisati ako njime budete rukovali prema priloženom upustvu i u granicama izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Mobilni Shop se obavezuje da će na Vaš zahtev, izražen u garantnom roku, otkloniti kvarove u roku od 30 dana od dana prijema uređaja na servis, koji bi nastali prilikom normalne upotrebe. Kupac je obavezan prilikom predaje aparata u servis priložiti garantni list ( fiskalni isečak nije obavezan).

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

  • - ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog upustva o upotrebi proizvoda;
  • - ako je kupac nestručno postupao sa proizvodom ili ga je davao na servis neovlašćenom licu.

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana oštećenjem zbog nepravilnog održavanja, korišćenje neodgovarajuće dodatne opreme, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacija napona električne mreže, udara groma, oštećenja nastala usled izlaganja proizvoda uticaju vatre, sunca , vlage i slično.

Nepravilnost ili šteta nastala usled požara, strujnog udara, zemljotresa,mehaničkih ili hemijskih oštećenja, poplave, ulaska tečnosti, atmosferskog električnog pražnjenja, ili bilo koje druge prirodne nepogode,usled nepravilnog napona, rata ili bilo kog drugog uznemirenja (revolucije, pobune itd,) neočekivanih nezgoda i drugih spoljašnjih faktora, korišćenjem neadekvatnog repromaterijala, nepravilne montaže ili programiranja uređaja. Korišćenjem GPRS-a i Wap-a (preuzimanje igrica, melodija, sličica, i sl. sa neovlašćenih sajtova) sami snosite odgovornost.

Obaveze korisnika:

Da se pridržava uslova garancije i propisanih uslova eksplotacije uređaja u skladu sa uputstvom. Da obavezno sačuva dokumentaciju i ambalažu u toku trajanja garancije i da je iskoristi pri svakom internom i eksternom transportu.

Punjenje

Novu bateriju punite neprekidno najmanje 12 časova. Posle toga bateriju možete dopunjavati po želji.

Baterije mobilnih telefona spadaju u potrošni materijal i imaju garanciju 120 dana.